הזמנה חדשה

:סך כל החבילה ₪49.00/חודש
:סך הכל עם השירותים הנוספים ₪49.00/חודש
(₪57.33/חודש כולל מע"מ)
:אופציות זמינות מחיר הפעל / בטל
  ארכיון הודעות 20.00/חודש
  הקלטת הודעת המתנה מטעמכם 20.00/חודש
  הודעת מוקלטת באולפן על ידי קריין מקצועי 60.00/חודש
  שירות מענה חירום 20.00/חודש
  ניהול היומן שלכם 60.00/חודש
  הקלטת השיחות שהתקבלו במוקד 80.00/חודש
  הודעה מיוחדת בשעות שבהן המוקד אנושי לא פעיל 30.00/חודש
  מענה ושירות מותאמים אישית 60.00/חודש
  הרחבת שעות פעילות 40.00/חודש
  הפניית שיחות לפי הגדרות 30.00/חודש
  שירות מרכזייה לניתוב שיחות 70.00/חודש
  ביצוע הוראות בזמן אמת 30.00/חודש
  קבלת פקסים בתיבת דואר אלקטרוני - ללא הגבלה 10.00/חודש
  קבלת שיחות בשעות שהמוקד סגור 20.00/חודש
:סך הכל עם השירותים הנוספים 49.00/חודש
(₪57.33/חודש כולל מע"מ)